15 Ocak 2018 Pazartesi

 
 
 
 
label lar üzerinde duruma göre cizgiler oluşturmak istiyor
 isek aşağıdaki kod satırı bunun için kullanılabilir. 
            "Paint.STRIKE_THRU_TEXT_FLAG"
 
if((txtTargetOne.getPaintFlags() & Paint.STRIKE_THRU_TEXT_FLAG)
 != Paint.STRIKE_THRU_TEXT_FLAG){
txtTargetOne.setPaintFlags(txtTargetOne.getPaintFlags() 
| Paint.STRIKE_THRU_TEXT_FLAG);
txtTargetOne.setTypeface(null, Typeface.BOLD_ITALIC);
}
else    txtTargetOne.setPaintFlags(0);
break;

0 yorum :

Yorum Gönder