20 Eylül 2016 Salı

 Android ekranında nesneleri ekran ortasına animasyon lu bir şekilde alabilirsiniz. aşağıda ki kod örneğide RelativeLayout bir ekran tasarımı üzerinden gerçekleştiriliyor.

  "R.id.roodLayout" alanına ekranın relativelayout isim id'si eklenir.
   Ekranın ortasına cekmek istediğiniz nesneyi  Rekli belirttiğimiz kod satırları gibi kullanarak ortalayabilirsiniz.
  
 img = (ImageView) findViewById( R.id.img3 );        
      moveViewToScreenCenter( img );
 
 
private void moveViewToScreenCenter( View view )
{
  RelativeLayout root = (RelativeLayout) findViewById( R.id.rootLayout );
  DisplayMetrics dm = new DisplayMetrics();
  this.getWindowManager().getDefaultDisplay().getMetrics( dm );
  int statusBarOffset = dm.heightPixels - root.getMeasuredHeight();

  int originalPos[] = new int[2];
  view.getLocationOnScreen( originalPos );

  int xDest = dm.widthPixels/2;
  xDest -= (view.getMeasuredWidth()/2);
  int yDest = dm.heightPixels/2 - (view.getMeasuredHeight()/2) - statusBarOffset;

  TranslateAnimation anim = new TranslateAnimation( 0, xDest - originalPos[0] , 0, yDest - originalPos[1] );
  anim.setDuration(1000);
  anim.setFillAfter( true );
  view.startAnimation(anim);
}
Kodlar linkinden örnek alınmıştır. 

13 Eylül 2016 Salı

 
    Android studio da farklı dil seçnekleri ekleyebiliriz. İster kod ile istesek android te tanımlanan faklı string.xml tanımlarıyla bunu otomatik olarak değiştirebiliriz. Bu blok ta farklı diller için string.xml tanımlamayı açıklama çalışacağız.

 Bunun için işlem adımlarını inceleyelim;

1- İlk olarak android studio dosya panelinde resimde belirtildiği gibi  res klasörünü seçip mause sağ klik > New > Android resource directory seçilir.


2-  Açılan popup ekrandan tanımlar values tanımı yazıp uzantısına "-" işareti ekleyip tanımlamak istediğimiz dilin kısaltmasını yazarız resimde belirtildiği şekilde biz tr ekleyerek Türkçe için tanım yaparız. Resource type'ı values olmalıdır çünkü; ekleyeceğimiz string.xml values klasörü içerisinden okuna biliyor.
 

3- Türkçe için xml'imizi tanımlamak için values klasörü üzerine gelip mause sağ klik>New>Values resource file seçilir.
 

4 -Açılan popup ekranında;
 File name: alanına tanımlıyacağımz strings ismini tanımlarız
 Directory name: alanına oluşturduğumzu values klasörünün adını elle gireriz. values-tr adını girmiştik bunu tanımlarız.  
 

5 -  Tanımlama işlemleri bittikten sonra, strings.xml klasörü altında Türkçe xml tanımını bayraklı şekilde aşağıdaki resimde ki gibi görülecektir. Bu şekilde farklı Dillere göre tanımlar yaparak telefonda tanımlı olan dile göre xml tanımlarımız otomatik olrak gelecektir. Eğer tanımlamadığımız bir dil varsa bayraksız olan strings.xml default olarak çalışacaktır.10 Temmuz 2016 Pazar

 Bu problem genelde yeni bir AndroidStudio idesi kurulduğunu zaman oluşuyor, çözüm için hatada gösterilerin dosyayı silip gradle alanı yenien build ederek çözüm suna bilirsiniz.

17 Haziran 2016 Cuma


Android studioda andengine eklediğimizde alınan bu hatayı giderebilmek için  andengine klasörü altındaki veya Resimde belirtildiği gbi Gradle altındaki andengine ait build.grade seçeneğine çift tıklanır.
Sonrasında aşağıdaki resimde belirtilen alana bu kod satırı eklenir.
sourceSets{
  main{
    jni.srcDirs = []
  }
}

6 Ocak 2016 Çarşamba

Android Studio sizin projenizin dosya ve klasörlerini düzgün bir şekilde gösterilmesini sağlayan bir perspectif sunar. Bunları inceliyelim.